Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

14/03/2022 :: ( 189 ผู้เข้าชม )

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครผู้มีสิทธิ์รับการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565

ใบสมัครและประกาศ : http://edu.chiangmaipao.go.th/.../14/scholarshipcmpao2565/
โดยเป็นนักศึกษาที่อยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 5399 8333 ต่อ 517 หรือ https://www.facebook.com/educmpao/

Tags: