Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

19/04/2022 :: ( 146 ผู้เข้าชม )

กลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปลอดภัย ปลอดโรคโควิด 19 ต้องร่วมใจกันมาฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นทั้งลูกหลานและผู้สูงอายุ

          ขอเชิญชวนผู้สูงอายุทุกคน ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด และผู้ที่ครบกำหนดเวลาฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3 และ 4 รีบไปฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด ถึงแม้เชื้อสายพันธุ์โอมิครอนรุนแรงน้อย แต่การติดเชื้อจำนวนมากอาจแพร่ไปสู่ผู้สูงอายุและคนที่มีโรคประจำตัวได้ จากข้อมูลผู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด 19 ร้อยละ 75 เป็นผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด ดังนั้น ผู้สูงอายุจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่ต้องฉีดวัคซีนโควิดให้ได้ครบทุกคน
          จึงอยากขอให้ผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด และผู้ที่ครบกำหนดฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้น เข้ารับการฉีดวัคซีนก่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ เพื่อที่ลูกหลานจะได้กลับมาเยี่ยมอย่างสบายใจและลดอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อได้ หากทุกคนได้รับวัคซีนโควิด จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดความรุนแรงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ลงได้ และขอให้ป้องกันตนเอง โดยการสวมหน้ากาก ล้างมือ รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ
          สำหรับประชาชนทุกคนที่จะเดินทางกลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์ ควรเข้ารับฉีดวัคซีนโควิดตามกำหนด ก่อนเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้ เพื่อความปลอดภัยของตนเองและครอบครัว

คลิปวิดีโอแนะนำ
>> ประสิทธิผลใช้จริงวัคซีนโควิด 19
>> วัคซีนภาคประชาชน
>> วัคซีนเข็มที่ 3 เพื่อคนไทย


Tags: