Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

25/04/2022 :: ( 94 ผู้เข้าชม )

กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

: ( 44 ดาวน์โหลด )

Tags: