Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

20/05/2022 :: ( 103 ผู้เข้าชม )

รายการเที่ยวเชียงใหม่ ไปกับ อบจ. และรายการโตยฮอยล้านนา

รายการโตยฮอยล้านนา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 : รับชมเวอร์ชันเต็มได้ที่นี่

รายการโตยฮอยล้านนา ประจำเดือน มีนาคม 2565 : รับชมเวอร์ชันเต็มได้ที่นี่

รายการโตยฮอยล้านนา ประจำเดือน เมษายน 2565 : รับชมเวอร์ชันเต็มได้ที่นี่

เที่ยวเชียงใหม่ไปกับ อบจ. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 : รับชมเวอร์ชันเต็มได้ที่นี่

เที่ยวเชียงใหม่ไปกับ อบจ. ประจำเดือน มีนาคม 2565 : รับชมเวอร์ชันเต็มได้ที่นี่

เที่ยวเชียงใหม่ไปกับ อบจ. ประจำเดือน เมษายน 2565 : รับชมเวอร์ชันเต็มได้ที่นี่


Tags: