Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

31/05/2022 :: ( 182 ผู้เข้าชม )

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญทุกท่านเที่ยวงานวันมะม่วง และของดีเมืองเชียงใหม่ ปี 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญทุกท่านเที่ยวงานวันมะม่วง และของดีเมืองเชียงใหม่ ปี 2565 ครั้งที่ 11 ในวันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณหน้าศูนย์ราชการ จังหวัดเชียงใหม่


Tags: