Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

02/06/2022 :: ( 395 ผู้เข้าชม )

การฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านดับเพลิง หลักสูตร การค้นหาและกู้ภัยอาคารถล่มในเขตจังหวัดเชียงใหม่

การฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านดับเพลิง หลักสูตร การค้นหาและกู้ภัยอาคารถล่มในเขตจังหวัดเชียงใหม่ระดับการสร้างความตระหนักรู้ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามโครงการฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

: ( 298 ดาวน์โหลด )

Tags: