Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

28/06/2022 :: ( 21 ผู้เข้าชม )

แจ้งเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

แจ้งเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

: ( 7 ดาวน์โหลด )

Tags: