Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

11/07/2022 :: ( 84 ผู้เข้าชม )

รับสมัครผู้มีสิทธิ์รับการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 265 (รอบที่ 2)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครผู้มีสิทธิ์รับการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 265 (รอบที่ 2)
: ( 58 ดาวน์โหลด )

Tags: