Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

04/08/2022 :: ( 80 ผู้เข้าชม )

ประชาสัมพันธ์รายการเที่ยวเชียงใหม่ ไปกับ อบจ. และรายการโตยฮอยล้านนา

รายการโตยฮอยล้านนา ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

โตยฮอยล้านนา 21 ตอนสมุนไพรล้านนา

โตยฮอยล้านนา 22 ตอนพาชมสมุนไพรล้านนาหายาก

โตยฮอยล้านนา 23 ตอนเครื่องมือทำมาหากินของคนล้านนา

โตยฮอยล้านนา 24 ตอนคำค่าว พ่อครูถนอม ปาจา

รายการโตยฮอยล้านนา ประจำเดือน มิถุนายน 2565

โตยฮอยล้านนา 25 ตอนภูมิปัญญางานช่างสล่าล้านนา

โตยฮอยล้านนา 26 ตอนภูมิปัญญาความเชื่อสล่าล้านนา

โตยฮอยล้านนา 27 ตอนพัฒนาการเครื่องมือของสล่าล้านนา

โตยฮอยล้านนา 28 ตอนงานบุญจุลกฐินล้านนา

รายการโตยฮอยล้านนา ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

โตยฮอยล้านนา 29 ตอนซอล้านนา

โตยฮอยล้านนา 30 ตอนประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำ

โตยฮอยล้านนา 31 ตอนเครื่องดนตรีประกอบการแสดงซอล้านนา

โตยฮอยล้านนา 32 ตอนการแสดงซอล้านนา

 

รายการเที่ยวเชียงใหม่ไปกับ อบจ. ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

เที่ยวเชียงใหม่ไปกับ อบจ.ตอน 21 พาเที่ยวแช่น้ำแม่วางคลายร้อน

เที่ยวเชียงใหม่ไปกับ อบจ.ตอน 22 พาเที่ยวเส้นทางตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว เชียงใหม่

เที่ยวเชียงใหม่ไปกับ อบจ.ตอน 23 ล่องห่วงยางแม่น้ำปิง อ.เชียงดาว เชียงใหม่

เที่ยวเชียงใหม่ไปกับ อบจ.ตอน 24 พาเที่ยวหางดง 1 วัน

รายการเที่ยวเชียงใหม่ไปกับ อบจ. ประจำเดือน มิถุนายน 2565

เที่ยวเชียงใหม่ไปกับ อบจ.ตอน 25 ตอนอบจ.เชียงใหม่พาเที่ยวกาดจริงใจมาร์เก็ต

เที่ยวเชียงใหม่ไปกับ อบจ.ตอน 26 ตอนอบจ.เชียงใหม่พาเที่ยวกาดกองเก่า

เที่ยวเชียงใหม่ไปกับ อบจ.ตอน 27 ตอนอบจ.เชียงใหม่พาเที่ยวกาดบะป๊าว

เที่ยวเชียงใหม่ไปกับ อบจ.ตอน 28 ตอนอบจ.เชียงใหม่พาเที่ยว 2 วัดบนถนนวัวลาย ชมงานหัตถศิลป์ล้านนา

รายการเที่ยวเชียงใหม่ไปกับ อบจ. ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

เที่ยวเชียงใหม่ไปกับ อบจ.ตอน 29 ตอนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านม่วงฆ้อง เชียงดาว

เที่ยวเชียงใหม่ไปกับ อบจ.ตอน 30 ตอนท่องเที่ยวเชิงเกษตรอุ้มฮุ่มโฮมสเตย์ ฝาง

เที่ยวเชียงใหม่ไปกับ อบจ.ตอน 31 ตอนท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์

เที่ยวเชียงใหม่ไปกับ อบจ.ตอน 32 ตอนท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์โป่งแยงฟาร์ม


Tags: