Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

28/09/2022 :: ( 245 ผู้เข้าชม )

การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของกองสาธารณสุขเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยฯ

ประกาศ อบจ.เชียงใหม่ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของกองสาธารณสุขเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

: ( 95 ดาวน์โหลด )

Tags: