Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

05/10/2022 :: ( 107 ผู้เข้าชม )

ประชาสัมพันธ์รายการเที่ยวเชียงใหม่ ไปกับ อบจ. และรายการโตยฮอยล้านนา ประจำเดือน กันยายน 2565

รายการเที่ยวเชียงใหม่ไปกับ อบจ. ประจำเดือน กันยายน 2565

เที่ยวเชียงใหม่ไปกับ อบจ.ตอน 37 ตอนท่องเที่ยวเชิงเกษตรขุนแปะ

เที่ยวเชียงใหม่ไปกับ อบจ.ตอน 38 ตอนท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลบ่อแก้วสะเมิง

เที่ยวเชียงใหม่ไปกับ อบจ.ตอน 39 ตอนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านแม่แวก แม่แจ่ม

เที่ยวเชียงใหม่ไปกับ อบจ.ตอน 40 ตอนนาขั้นบันไดป่าบงเปียง

รายการโตยฮอยล้านนา ประจำเดือน กันยายน 2565

โตยฮอยล้านนา 32 ตอนการแสดงซอล้านนา

โตยฮอยล้านนา 37 ตอนผ้าพาดบ่าล้านนา

โตยฮอยล้านนา 38 ตอนเครื่องสักการะล้านนา

โตยฮอยล้านนา 39 ตอนถ้อยคำสำนวนล้านนา

โตยฮอยล้านนา 40 ตอนถ้อยคำสำนวนล้านนา


Tags: