Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวแวดวงสมาชิกสภา

05/11/2022 :: ( 190 ผู้เข้าชม )

ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ระดับตำบล (รพ.สต.) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ข่าและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองยาว

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ระดับตำบล (รพ.สต.) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ข่าและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองยาว อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่


Tags: