Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

29/11/2022 :: ( 229 ผู้เข้าชม )

ประกาศ อบจ.เชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของกองคลังฯ

ประกาศ อบจ.เชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของกองคลัง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในการนำมูลฝอยเข้าจัดการในศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวม แบบครบวงจร ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

: ( 29 ดาวน์โหลด )

Tags: