Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวแวดวงสมาชิกสภา

10/12/2022 :: ( 116 ผู้เข้าชม )

งานตีข้าว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ลานกลางทุ่งนาบ้านเมืองกื้ด ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายชาติชาย พานิช สมาชิกสภา อบจ.เชียงใหม่ อ.แม่แตง เขต 1 พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ บุญเรือง สมาชิกสภา อบจ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ เขต 1 และนางสาวกัลฑริดา ลลนาธีรกุล หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงานตีข้าว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ลานกลางทุ่งนาบ้านเมืองกื้ด ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Tags: