Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

06/01/2023 :: ( 385 ผู้เข้าชม )

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดสมัครขอรับทุนการศึกษา และ การให้ความช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดสมัครขอรับทุนการศึกษา และ การให้ความช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่นี้

>> ใบสมัครการให้ความช่วยเหลือ สำหรับ นักเรียน

>> ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา สำหรับ นักศึกษา

: ใบสมัครการให้ความช่วยเหลือ สำหรับ นักเรียน ( 35 ดาวน์โหลด ) : ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา สำหรับ นักศึกษา ( 49 ดาวน์โหลด )

Tags: