Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

16/01/2023 :: ( 57 ผู้เข้าชม )

นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเชิดชูครูท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเชิดชูครูท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566 (งานวันครู) เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างขวัญกำลังใจ และเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


Tags: