Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

20/01/2023 :: ( 58 ผู้เข้าชม )

นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายก อบจ.เชียงใหม่ กล่าวรายงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของนักเรียนในสถานศึกษา

วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของนักเรียนในสถานศึกษา ภายใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ทักษะในการหลบหนี การหลบซ่อน และการต่อสู้ เมื่อเกิดสถานการณ์ความรุนแรงขึ้น และสามารถดูแลเด็กให้ปลอดภัย พร้อมช่วยเหลือเด็กอย่างเหมาะสมและทันท่วงที ส่งเสริมความปลอดภัยด้านร่างกายให้เด็ก ลดการเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่อาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจต่อไปในอนาคต โดยมี พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


Tags: