Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

22/01/2023 :: ( 1,391 ผู้เข้าชม )

งานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 38 ประจำปี 2566

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 38 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 20 - 22 มกราคม 2566 ณ หมู่บ้านบ่อสร้าง ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น. นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวสนับสนุนการจัดงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 38 ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน ในพื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ
          ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา กล่าวรายงาน นายภิญโญ พัวศรีพันธ์ อำเภอสันกำแพง กล่าวต้อนรับ นางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดี ณ ปะรำพิธีเปิด หมู่บ้านบ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

Tags: