Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

17/02/2023 :: ( 121 ผู้เข้าชม )

กิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึกในด้านการส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว

          ขอเชิญผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิต ในพื้นที่จังหวัดลำปาง เชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ที่สนใจพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดโมเดล BCG สมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึกในด้านการส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ภายใต้งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 
          หากท่านได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ท่านจะได้รับการส่งเสริมและพัฒนา โดยการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม กรอบแนวคิด BCG มาใช้ในสถานประกอบการ ได้รับการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแบบตัวต่อตัวจากผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว และท่านสามารถนำแผนไปใช้ในสถานประกอบการของท่านได้ อาทิเช่น การลดต้นทุนการผลิต การลดของเสีย เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
กิจกรรมในโครงการ
>> ผู้เชี่ยวชาญเข้าสำรวจและวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ณ สถานประกอบการ
>> ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกเฉพาะราย จำนวน 7 Man-day

สมัครได้แล้ววันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 66
งานนี้ ฟรี ตลอดทั้งโครงการ คลิก!                                                                         <!--Gallery-->
                  <div class=

Tags: