Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

23/02/2023 :: ( 193 ผู้เข้าชม )

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เรื่อง นโยบายคุณธรรม ความโปร่งใส และเจตจำนงการบริหารงานฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เรื่อง นโยบายคุณธรรม ความโปร่งใส และเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

: ( 310 ดาวน์โหลด )

Tags: