Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

02/03/2023 :: ( 109 ผู้เข้าชม )

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เชิญเที่ยวงานมหกรรมสุดยอดกระเที่ยมและของดี OTOP อำเภอเวียงแหง ระหว่างวันที่ 17 - 26 มีนาคม 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เชิญเที่ยวงานมหกรรมสุดยอดกระเที่ยมและของดี OTOP อำเภอเวียงแหง ระหว่างวันที่ 17 - 26 มีนาคม 2566 ณ ทางเข้าที่ว่าการอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

Tags: