Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

16/03/2023 :: ( 243 ผู้เข้าชม )

นายเสรี เพ็งสารท ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการฝึกอบรมแกนนำสุขภาพสร้างสุขส่งต่อชุมชนฯ

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายพิชัย เลิศพงษ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเสรี เพ็งสารท ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการฝึกอบรมแกนนำสุขภาพสร้างสุขส่งต่อชุมชน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินงานด้านสุขภาพให้กับแกนนำ และส่งเสริมการดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว และชุมชน ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

Tags: