Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

16/03/2023 :: ( 107 ผู้เข้าชม )

นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน โรงเรียนบ้านศาลา

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านศาลา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางรสชรินทร์ คำโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลา กล่าวรายงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 135 คน ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 39 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 จำนวน 40 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 56 คน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านศาลา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

Tags: