Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

17/03/2023 :: ( 81 ผู้เข้าชม )

นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนฯ

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางภัทริณี ฟองศรี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อายวิทยาคม กล่าวรายงานเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 280 คน ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนแม่อายวิทยาคม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

Tags: