Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

20/03/2023 :: ( 103 ผู้เข้าชม )

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ให้สามารถส่งต่อผู้ป่วยได้ทันท่วงที ลดคิว ทันการณ์ และปรับปรุงสาธารณสุขอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ เข้ารับการอบรม แบ่งออกเป็น 2 รุ่น ประกอบด้วย
รุ่นที่ 1 วันที่ 18 มีนาคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
รุ่นที่ 2 วันที่ 19 มีนาคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

Tags: