Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

22/03/2023 :: ( 145 ผู้เข้าชม )

นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสุดยอดกระเทียมไทยและของดี OTOP อำเภอเวียงแหง

วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 19.00น. นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสุดยอดกระเทียมไทยและของดี OTOP อำเภอเวียงแหง ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร และสินค้าทางการเกษตรของอำเภอเวียงแหงให้เป็นที่รู้จัก พร้อมทั้งเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนและการท่องเที่ยวของอำเภอเวียงแหงให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธีเปิด ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

Tags: