Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

22/03/2023 :: ( 145 ผู้เข้าชม )

กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากวาตภัยในพื้นที่ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเมือง จังหวัดเชียงใหม่

กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากวาตภัยในพื้นที่ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 20.25 น. ได้สนับสนุนรถไฟฟ้าส่องสว่างเข้าพื้นที่ พร้อมเจ้าที่ 4 นาย เพื่อส่องสว่างให้เจ้าหน้าในหน่วยงานที่เข้าช่วยเหลือประชาชนประสบวาตภัย ณ ตลาดขะจาว ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 • วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566
  - เวลา 9.00 น. ได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกันสำนักช่าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจดูความเสียหาย และช่วยกวาดบริเวณโดยรอบ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขะจาว (รพ.สต.บ้านขะจาว) ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  - เวลา 9.00 น. ทีมโดรนได้บินสำรวจความเสียหายโดยรอบบริเวณ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านขะจาว (รพ.สต.บ้านขะจาว) ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  - เวลา 10.00 น. ได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัย ช่วยเก็บกวาดบริเวณโดยรอบ ณ ซอยป่าตัน ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  - เวลา 12.00 น. ทีมโดรนได้บินสำรวจความเสียหายโดยรอบบริเวณ ณ บริเวณตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  - เวลา 17.00 น. ได้สนับสนุนรถไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมเจ้าหน้าที่ 4 นาย เพื่อส่องสว่างให้กับ เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ หน้าหมู่บ้านเลควิวพาร์ค - ฟอร์ด อเมริกัน มอเตอร์ส เชียงใหม่ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  - เวลา 19.00 น. ได้สนับสนุนรถไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมเจ้าหน้าที่ 4 นาย เพื่อส่องสว่างให้กับ เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ บริเวณสามแยกหน้าสุสานบ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 • วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ 3 คัน พร้อมเจ้าหน้า เพื่อล้างทำความสะอาด Big Cleaning Day ณ บริเวณแยกรวมโชค ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Tags: