Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

08/05/2023 :: ( 431 ผู้เข้าชม )

อบจ.เชียงใหม่ ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 - 17.00 น.

อบจ.เชียงใหม่ ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป (เลือกตั้ง ส.ส.) ในวันอาทิตย์ ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 - 17.00 น.
รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เข้าคูหากากบาท
แบบแบ่งเขตฯ เลือกคนที่รัก
แบบบัญชีฯ เลือกพรรคที่ชอบ
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. รวมถึงการ แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียน www.bora.dopa.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Tags: