Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวแวดวงสมาชิกสภา

25/08/2023 :: ( 18 ผู้เข้าชม )

ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้า รับฟังปัญหาอุปสรรคฯ ในพื้นที่อำเภอแม่ริม และอำเภอสันทราย

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ที่ปรึกษา) ออกตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้า รับฟังปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการในพื้นที่อำเภอแม่ริม และอำเภอสันทราย โดยมี ส.อบจ.เชียงใหม่ ในเขตพื้นที่เข้าร่วมด้วย


Tags: