Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

23/08/2023 :: ( 192 ผู้เข้าชม )

สมาคมพืชสวนโลกระหว่างประเทศ (AIPH) มีมติตกลงตามข้อเสนอของประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2569 ณ จังหวัดอุดรธานีฯ

สมาคมพืชสวนโลกระหว่างประเทศ (AIPH) มีมติตกลงตามข้อเสนอของประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2569 ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 - 14 มีนาคม 2570 โดยใช้ชื่องานว่า "งานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี พ.ศ.2569"
 
อบจ.จังหวัดอุดรธานี ขอประชาสัมพันธ์งานดังกล่าว จึงได้ออกแบบภาพพื้นหลัง และภาพพักหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ทำสื่อประชาสัมพันธ์หรือการจัดทำป้ายเพื่อติดตั้งตามจุดต่างๆ
 
 

Tags: