Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

26/08/2023 :: ( 189 ผู้เข้าชม )

Charming Night Market ตลาด อบจ.แลนด์มาร์กแห่งใหม่ สำหรับการค้าขายของจังหวัดเชียงใหม่

Charming Night Market
ตลาด อบจ.แลนด์มาร์กแห่งใหม่ สำหรับการค้าขายของจังหวัดเชียงใหม่
มากกว่าพื้นที่ขายของ เป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยว จุดเช็คอิน สถานที่ออกกำลังกาย-เดินสวนสาธารณะของคนในพื้นที่ ภายในงานพบกับ การแสดงดนตรีLive music จากคนเชียงใหม่ สตรีทอาร์ต สุดคูล การรวมตัวของร้านอาหารและเครื่องดื่ม สายสุขภาพ รวมถึงร้านค้ากลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และกลุ่มสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ มากกว่า 100 ร้าน
พร้อมตื่นตากับ… รถอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) กว่า 30 ร้าน ที่นี่ที่เดียว Charming Night Market
วันที่ 6 - 8 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ลานกิจกรรมตรงข้ามสวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Tags: