Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวแวดวงสมาชิกสภา

04/09/2023 :: ( 80 ผู้เข้าชม )

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.

นายนาวิน สินธุสอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายให้ภาคประชาชน เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

ณ ห้องสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

และวันที่ 1-2 กันยายน 2566

คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน "ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566" นำโดยนายนาวิน สินธุสอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางวิทยาลักษณ์ สามใจ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ณ โรงเรียน​องค์การบริหาร​ส่วนจังหวั​ดเชียงราย​


Tags: