Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

15/09/2023 :: ( 110 ผู้เข้าชม )

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของ Traffy Fondue จังหวัดเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของ Traffy Fondue จังหวัดเชียงใหม่

: ( 261 ดาวน์โหลด )

Tags: