Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

18/09/2023 :: ( 157 ผู้เข้าชม )

นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งร่วมประชุมหารือประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เวลา 14.00 น. ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งร่วมประชุมหารือประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ระบบขนส่งคมนาคม สังคมและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 18.00 น. ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Tags: