Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

20/11/2023 :: ( 65 ผู้เข้าชม )

นายสรศักดิ์ วจีสัตย์ รองปลัด อบจ.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และถ่ายทอดภูมิปัญญาล้านนาฯ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. นายสรศักดิ์ วจีสัตย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และถ่ายทอดภูมิปัญญาล้านนาโบราณ “ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่” เพื่อตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ ถ่ายทอด และสืบสานองค์ความรู้ของสล่าล้านนา ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Tags: