Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

21/11/2023 :: ( 56 ผู้เข้าชม )

อบจ.เชียงใหม่ จัดอบรมการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการการแพทย์ขั้นพื้นฐานรุ่นที่ 1 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรายใหม่ของหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน

อบจ.เชียงใหม่ จัดอบรมการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการการแพทย์ขั้นพื้นฐานรุ่นที่ 1 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรายใหม่ของหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดเชียงใหม่ มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีมาตรฐานตอบสนองปริมาณอุบัติเหตุและการเจ็บฉุกเฉินของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้ผ่านการอบรมได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดเชียงใหม่ตามมาตรฐานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 20 – 25 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

Tags: