Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

21/11/2023 :: ( 51 ผู้เข้าชม )

รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว

25 พฤศจิกายนของทุกปี ถือเป็นวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล เพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงในผู้หญิง ที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่หยั่งรากฝังลึกในทุกสังคมมาช้านาน ไม่ว่าจะด้วยค่านิยม กฎหมาย หรือแม้กระทั่งศาสนา ในทุก ๆ ปี เราจึงเห็นกลุ่มคนออกมาเคลื่อนไหวรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี และมีแคมเปญต่าง ๆ ออกมาเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านความรุนแรง โดยเรียกวันดังกล่าวว่า "วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล" ที่องค์การสหประชาชาติรับรองให้วันดังกล่าวเป็นวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี

“ริบบิ้นสีขาว” ถือเป็นสัญลักษณ์ ที่แสดงออกเพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว พร้อมเชื่อว่า "มนุษย์ทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกัน"

สื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ปี 67 : https://drive.google.com/drive/folders/1skEag6urWPpeFz66T4pQVV4vIio-TGwC?usp=sharing

กำหนดการรณรงค์ยุติความรุนแรงฯ : https://drive.google.com/drive/folders/1_BK6rOtu0lEghpdr9sUi0Yev72XqIx0z?usp=sharing

: ( 177 ดาวน์โหลด )

Tags: