Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

30/11/2023 :: ( 21 ผู้เข้าชม )

อบจ.เชียงใหม่ เชิญเที่ยวงาน “มนต์ขลังเมืองแกน” ครั้งที่ 1

อบจ.เชียงใหม่ เชิญเที่ยวงาน “มนต์ขลังเมืองแกน” ครั้งที่ 1
---------
ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึง 2 มกราคม 2567 ณ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
---------
กิจกรรมภายในงาน
>> เที่ยวชมดอกไม้เมืองหนาวหลากสีสันพร้อมแสงสีอลังการตระการตา
>> นิทรรศการบ้านข่วงวิถีชีวิตคนเมืองแกน ได้แก่ ฮีตฮอยวัฒนธรรมบ่าเก่า, สิ่งของเครื่องใช้บ่าเก่าและร่วมสมัย, อาหารการกิน
>> ประเพณีและวัฒนธรรม การแสดงดนตรีพื้นเมือง
>> เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก อาหารพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าเมืองแกนแบรนด์
>> สินค้าเกษตรปลอดภัยเมืองแกนแบรนด์ ของดีเมืองแกน ผลผลิตทางการเกษตร
>> พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ณ กาดสามฝั่งแกน
>> มหกรรมสมุนไพรยกระดับชุมชน
>> ชมและเรียนรู้สวนสมุนไพรเมืองแกน
>> เซลฟี่กังหันเมืองแกน ก๊อกน้ำยักษ์ รองเท้ายักษ์
>> สัมผัสชีวิตน้องแกะ ป้อนอาหารน้องแกะ
---------------------------------------------------------------------

Tags: