Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

04/12/2023 :: ( 52 ผู้เข้าชม )

นายสรศักดิ์ วจีสัตย์ รองปลัด อบจ.เชียงใหม่ ร่วมพิธีมุทิตาจิตบัณฑิตใหม่ ประจำปี 2566 ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

วันที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 12.30 น. นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสรศักดิ์ วจีสัตย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีมุทิตาจิตบัณฑิตใหม่ ประจำปี 2566 ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับเข็มเกียรติคุณ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Tags: