Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

04/12/2023 :: ( 57 ผู้เข้าชม )

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลตำบลสันกลาง เทศบาลตำบลสันกำแพง และเทศบาลตำบลบวกค้าง จัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทเขิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลตำบลสันกลาง เทศบาลตำบลสันกำแพง และเทศบาลตำบลบวกค้าง จัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทเขิน ระหว่างวันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2566 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทเขิน อนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน สร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้กับชุมชน โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสาวอนรรฆวี จำรัสวุฒิกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อ.สันกำแพง ร่วมพิธีเปิดในวันที่ 3 ธันวาคม 2566 ณ เฮือนโบราณวัดสีมาราม บ้านมอญ ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

Tags: