Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

04/12/2023 :: ( 60 ผู้เข้าชม )

นางสาวอนรรฆวี จำรัสวุฒิกุล ส.อบจ.เชียงใหม่ อำเภอสันกำแพง มอบบ้านที่ได้รับการปรับปรุง ตามโครงการขอรับเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวอนรรฆวี จำรัสวุฒิกุล ส.อบจ.เชียงใหม่ อำเภอสันกำแพง มอบบ้านที่ได้รับการปรับปรุง ตามโครงการขอรับเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จ.เชียงใหม่ โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงประจำปี พ.ศ. 2566 ณ บ้านเลขที่ 32/1 , บ้านเลขที่ 32/4 หมู่ที่ 7 และบ้านเลขที่ 132/3 หมู่ที่ 3 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

Tags: