Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

28/12/2023 :: ( 2,176 ผู้เข้าชม )

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 "ผู้มีสิทธ์รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ซึ่งเป็นผู้ครอบครัวยากจนประสบปัญหา ความเดือนร้อน กำพร้า อานาถา หรือผู้ด้อยโอากาศ และต้องเป็นการศึกษาในหลักสูตรที่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แต่ต้องไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เปิดรับสมัครตั้งแต่ 2 มกราคม 2567 - 16 กุมภาพันธ์ 2567

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/.../1fA-pF-CJ2...

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเพจ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่


Tags: