Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวรับสมัครงาน

03/01/2024 :: ( 361 ผู้เข้าชม )

อบจ.เชียงใหม่ รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน 4 ตำแหน่ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน 4 ตำแหน่ง (4 อัตรา) ดังนี้
>> ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
>> ตำแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
>> ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
>> ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)

//สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ โทร. 053-998333 ต่อ 233, 237

Tags: