Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวแวดวงสมาชิกสภา

18/01/2024 :: ( 77 ผู้เข้าชม )

นายณัฐวุฒิ มารุ่งเรือง สมาชิกสภา อบจ.เชียงใหม่ อำเภออมก๋อย กล่าวสนับสนุนการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว “อากาศดี...ที่อมก๋อย” ครั้งที่ 9

วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 18.00 น. นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ มารุ่งเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภออมก๋อย กล่าวสนับสนุนการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว “อากาศดี...ที่อมก๋อย” ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภออมก๋อยให้เป็นที่ รู้จักแพร่หลาย ให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เกิดความภาคภูมิใจในศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี งามของท้องถิ่น ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

Tags: