Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวรับสมัครงาน

07/02/2024 :: ( 72 ผู้เข้าชม )

ผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริการส่วนจังหวัด และพนักงานส่วนท้องถิ่น ในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน สายงานผู้บริหาร

ผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริการส่วนจังหวัด และพนักงานส่วนท้องถิ่น

ในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

: ( 43 ดาวน์โหลด )

Tags: