Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

12/02/2024 :: ( 51 ผู้เข้าชม )

นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวสนับสนุนการจัดงาน “ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด” ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 น. นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวสนับสนุนการจัดงาน “ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด” ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของชุมชน สินค้า OTOP ที่มีคุณภาพของอำเภอดอยสะเก็ด รวมทั้งสินค้างานหัตถศิลป์และสินค้าเกษตรกรรม เป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในอำเภอดอยสะเก็ดเพิ่มขึ้น โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

Tags: