Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวแวดวงสมาชิกสภา

22/02/2024 :: ( 45 ผู้เข้าชม )

นางวิทยาลักษณ์ สามใจ ประธานสภา อบจ.เชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการการป้องกัน บำบัด แก้ไขปัญหายาเสพติด พื้นที่อำเภอหางดง รุ่นที่ 2

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นางวิทยาลักษณ์ สามใจ ประธานสภา อบจ.เชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการการป้องกัน บำบัด แก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอหางดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 รุ่นที่ 2 เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

Tags: