Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวแวดวงสมาชิกสภา

27/02/2024 :: ( 45 ผู้เข้าชม )

นายสมบูรณ์ บุญเรือง รองประธานสภา อบจ.เชียงใหม่ กล่าวรายงานโครงการชุมชนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า อ.เมืองเชียงใหม่ รุ่นที่ 3

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายสมบูรณ์ บุญเรือง รองประธานสภา อบจ.เชียงใหม่ กล่าวรายงานโครงการชุมชนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า อ.เมืองเชียงใหม่ รุ่นที่ 3 โดยมี นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งจัดบริการสาธารณสุขในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและลดอัตราการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าสู่ประชาชนในพื้นที่ อ.เมืองเชียงใหม่ ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

Tags: