Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

29/02/2024 :: ( 42 ผู้เข้าชม )

นายสรศักดิ์ วจีสัตย์ รองปลัดอบจ.เชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญธรรม จ.สระบุรี

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสรศักดิ์ วจีสัตย์ รองปลัดอบจ.เชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญธรรม จ.สระบุรี เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และการขับเคลื่อนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Tags: