Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

01/03/2024 :: ( 49 ผู้เข้าชม )

อบจ.เชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และการบริการดิจิทัล รุ่นที่ 2

วันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. อบจ.เชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และการบริการดิจิทัล ของ อบจ.เชียงใหม่ รุ่นที่ 2 ณ อาคารเรียนรวม 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

Tags: